Termíny vypracování ocenění a prohlídky nemovitosti

▫ Znalecký posudek je možné vypracovat v termínu dle dohody s klientem, standardně do 1 týdne po provedení místního šetření a předání potřebných podkladů - viz. PODKLADY.

▫ Po domluvě je možné provést znalecký posudek standardního rozsahu do 24 hod, po provedení místního šetření za předpokladů doložení nutných dokladů.

▫ Prohlídky nemovitostí provádím ve všedních dnech i o víkendech