Obecné odkazy

www.cuzk.cz - český úřad zeměměřický a katastrální

nahlizenidokn.cuzk.cz - nahlížení do katastru nemovitostí

www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0061   - stavební úřady

 

Banky a spořitelny

Citibank, a.s. - www.citibank.cz

Česká spořitelna, a.s.- www.csas.cz

ČESKÁ HYPOTEČNÍ financování bydlení, s.r.o. www.ceskahypotecni.cz

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. www.cmss.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. www.cmzrb.cz

Československá obchodní banka, a.s. www.csob.cz

eBanka, a.s. www.ebanka.cz

GE Money Bank, a.s. www.gemoney.cz

Hypoteční banka, a.s. www.hypotecnibanka.cz

HVB BANK Czech Republic, a.s. www.hvb.cz

ING Bank N. V. www.ing.cz

Komerční banka, a.s. www.kb.cz

LBBW Bank CZ, a.s. www.lbbw.cz

mBank www.mBank.cz

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. www.vsskb.cz

Oberbank AG www.oberbank.cz

Poštovní spořitelna www.postovnisporitelna.cz

PPF banka, a.s. www.ppfbanka.cz

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. www.rsts.cz

Raiffeisenbank, a.s. www.rb.cz

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. www.burinka.cz

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. www.unicreditbank.cz

Volksbank CZ, a.s. www.volksbank.cz

Wüstenrot hypoteční banka, a.s. a Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. www.wuestenrot.cz

Živnostenská Banka ,a.s. www.zivnobanka.cz