Dále nabízím

    zajištění právních služeb k nemovitostem, jakými jsou například:

▫ sepsání smlouvy kupní

▫ sepsání smlouvy darovací

▫ sepsání smlouvy o věcném břemeni

▫ sepsání smlouvy nájemní

▫ sepsání návrhu zahájení řízení na Katastru nemovitostí (vklad vlastnického práva)
▫ a další